Cervikal Omurga Testleri

Alar Ligament Test

alar ligamanAmaç: Alar bağın bütünlüğünü ve dolayısıyla üst servikal stabiliteyi değerlendirmek.

Test pozisyonu: Sırtüstü.

Testin Yapılışı: Bir elinizi oksiput üzerine yerleştirin ve diğer elinizi C2’nin spinöz procesi palpe etmek için kullanın. Başa lateral flexion veya rotasyon yaptırılır; Lateral flexion veya rotasyon yapılan yönün karşı tarafında C2’nin spinöz process’in hareket ettiği hissedilmelidir. Bu test her iki yönde yapılarak spinöz process de limitasyon olup olmadığına bakılır. Spinöz process’in karşı tarafa hareket etmemesi alar bağ yaralanmasına işaret edebilir. C2’nin spinöz process’in hareket etmemesi, bağa aşırı stres binmesine neden olabilir. Alar ligaman testi pozitifse cervikal tutukluk veya boyun ağrısı ligamentöz hasarından kaynaklanabilir.

Bakody’s Sign Testi

Amaç: C4-C6 seviyelerinde servikal radikülopati değerlendirmek.

Test pozisyonu: oturma

Testin Yapılışı : Hastanın elini aktif veya pasif olarak başının üstüne koyması istenir.Bu pozisyonda hastanın semptomlarında bir azalma görülüyorsa test pozitiftir ve hastada c4-6 seviyesinde radikülopati varlığından şüphelenilmelidir.

Testin Önemi: Bu test için tanı ölçütlerinin bulunmaması nedeniyle, herhangi bir patolojide karar vermek için kullanılmamalıdır. Hasta, sadece ağrılarını bu şekilde rahatladığından bahsediyorsa ve diğer bulgular belirlendikten sonra teste önem verilmelidir.

Servikal Distraksiyon Testi

Amaç: Servikal radikülopatinin hasta semptomlarına etkisini değerlendirmek.

Test pozisyonu: Sırtüstü

Testin Yapılışı: Hasta sırtüstü yatar , bir elimizi hastanın mastoid processlerine diğer elimizide hastanın alnına yerleştirerek hastanın başını hafif flexiona getirip cranail traksiyon uygularız. Traxion ile hastanın semptomlarında azalma gözlemlenirse test pozitiftir.

Servikal Rotasyon Lateral Fleksiyon Testi

Amaç: 1. kaburga hipomobilitesinin brakiyal pleksus ağrısına katkısını değerlendirmek.

Test pozisyonu: Oturma

Testin Yapılışı: Kafayı ağrılı tarafın tersi yönüne doğru end feel’e kadar döndürün. Burada rotasyonu korurken, test edilen tarafta olabildiğince lateral flexion yaptırın. Eğer baş lateral flexion yapazmaz ise, test pozitif kabul edilir.

Testin Önemi: Rotasyonda lateral flexion limitasyonu 1.kaburganın disfonksiyonundan kaynaklanır. 1.kaburga c7nin transvers process ‘inden dolayı disfonksiyona uğrar. Boyun ve üst extremite ile ilişkili ağrılarda (torasik outlet sendromu gibi) rotasyon lateral flexion limitasyonu mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Bunları da sevebilirsiniz

Cervikal Omurga Testleri” için 2 yorum

  1. Hello!

    I will be staying near your center in Antalya all of next month and was looking for chiropractor center for my back. Is it possible to book treatments in may? What cost per session?

    Best
    Fernando

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir