DURUŞ(POSTÜR) ANALİZİ

DİNAMİK POSTÜR DEĞERLENDİRMESİ

TEK AYAK SQUAT DEĞERLENDİRMESİ

squat

Squat değerlendirmesi dinamik esneklik, core kuvveti, denge ve nöromuskuler kontrolün güvenilir ve geçerli bir prokolüdür.Dizin valgusu(içe doğru gitmesi) azalmış kalça abdüksiyonunu ve kalça external rotatör kuvvetini gösterirken, artmış adduktor aktivitesinin yanında ayak dorsiflexionunun kısıtlandığını gösterir.

Kişi karşısındaki bir nesneye odaklanarak düz bir şekilde durur. ayaklar düz ve diz,kalça ve omurga nötral pozisyonda olmalıdır.

Bu pozisyon bozulmadan 5 tekrarlı squat yapması istenir. Hareket yapılırken dizler,omurga ve omuzlar karşıdan gözlemlenir. Diz squat(çömelme) esnasında dizler 2. veya 3. parmak seviyesinde,omuzlar ve kalça aynı hatta kalmalıdır.

Hareket esnasında oluşabilicek kompanzasyonlar :
squat

Overactive Kas Grupları : Adduktör kas grubu, Biceps Femoris, TFL, Gastrocnemius(lat), Vastus Lateralis

Underactive Kas Grubu : Hamstring(medial) , Gastrocnemius(med), Gluteus Medius-Maximus, VMO

Overactive kas gruplarının gevşetilmesi, underactive kas gruplarının aktifleştirilmesi gerekir.

 

squat

 

Overactive Kas Grubu : Quadratus Lumborum (havadaki ayak), TFL/ Gluteus Minimus (Yerdeki ayak)

Underactive Kas Grubu : Adductor Kas Grubu, Gluteus Medius (Yerdeki ayak)

 

 

 

squat

 

 

Overactive Kas Grubu : Adduktor Kas Grubu ( Yerdeki ayak)

Underactive Kas Grubu : Gluteus Medius, Quadratrus Lumborum (Yerdeki ayak)

 

 

squat

 

Overacvive Kas Grubu : Internal Oblique, TFL , Adductor Kas Grubu ( Yerdeki ayak), External Oblique (havadaki ayak)

Underactive Kas Grubu : Internal Oblique (Havadaki ayak), External Oblique(Yerdeki ayak), Gluteus Medius/ Maximus

 

 

squat

 

Overactive Kas Grubu : Internal Oblique(havadaki ayak), External Oblique, Priformis(Yerdeki Ayak)

Underactive Kas Grubu: Internal Oblique(Her iki taraf), External Oblique, Adductor Kas Grubu(Havadaki ayak), Gluteus Medius,Maximus.

 

PUSH-UP DEĞERLENDİRME

pushup

Push up değerlendirmesi omurga hattı,scapular(kürek kemiği) ve cervikal (boyun) stabilizasyonunu değerlendirmek için yapılır.Şekildeki şınav pozisyonuna gelinir.Dizler tamamen extansiyonda (düz) kollar omuz genişliğinde açılmıştır.

10 tekrarlı  bu pozisyonu bozmadan şınav şekilmelidir.Hareket olabildiğince yavaş yapılmalı 2 saniyede aşağı inilmeli ve 2 saniyede yukarı çıkılmalıdır.

Hareket esnasında omurga hattı,omuzlar ve cervikal hat dikkatlice incelenmelidir.

sınav

 

Overactive kaslar : erector spinae,kalça flexörleri

Underactive kaslar : intrinsik core stabilizatörleri, Gluteus maximus

 

 

 

sınav

 

Overactive kaslar: rectus abdominis,external oblique

Underactive kaslar: intrinsik core stabilizatörleri

 

 

omuz elevasyonu

 

Overactive Kaslar : Üst trapez, Levator Scapula,Sternocleidomastoideus

Underactive Kaslar : Orta ve Alt Trapezius

 

 

kanat scapula

 

Overactive Kaslar : Pectoralis minor

Underactive Kaslar : Serratus anterior ,Orta ve Alt trapezius

 

 

bas extansionu

 

Overactive Kaslar : Üst trapez,strenocleidomastoideus,levator scapulae

Underactive Kaslar : Derin cervikal flexörler

 

STANDING ROW DEĞERLENDİRME TESTİ:

Standing row değerlendirmesi çekme ve bırakma aktivilerinin test edilmesinde kullanılmaktadır. Doğru standing row değerlendirmesi ile omurga hattı,scapula ve cervikal stabilizatörler hakkında bilgi sahibi olunabilir.Ayakta şekildeki gibi durulur ve ayak parmakları karşıyı göstericek şekilde vücut hattı bozulmayacak şekilde bandı 2 saniyede çekip 2 saniyede bırakarak 10 tekrar yapılmalarak hangi bozuklukların oluştuğu gözlemlenmelidir.

standing row

Şekildeki gibi bir theraband yada elastik band ile durulur.Omuz,boyun ve tüm omurga hattının yanında kalça düz bir şekilde hizalıdır ve hareket esnasında bu hizalamanın bozulup bozulmadığı gözlenlenmelidir.

Hareket esnasında 3 temel pozisyonlama hatası gözlemlenir. Bel çukurunun öne doğru çıkması ,omuzların yukarıya kalkması ve başın öne doğru yer değiştirmesi. Oluşan bu dizilim hatalarının nedeni bazı kaslarımızın aşırı aktif çalışması ki biz bunlara overactive kas diyoruz bazı kaslarında ise yeteri kadar aktifleşememesi ki buda underactive kastır. Tedavide underactive kasların birçok yöntemle gevşetilmesi gereklidir.( sadece masaj ve germe gevşetmek için yeterli değildir.)  Underactive kasların ise aktifleştirilmesi gerekir ki aktifleştirme kuvvetlendirme ile eşanlamlı değildir. Kasın neden aktifleşemediğinin sebebi bulunmalı ve stabilizasyon veya mobilizasyondaki eksiklikler düzeltilmelidir

bel cukuru

 

 

Overactive Kaslar: Kalça Flexorleri ve Erektor Spinae.

Underactive Kaslar: Intrinsic Core Stabilizers

 

 

omuzların yukarı kalkması

 

 

Overactive Kaslar : Upper Trapezius, Sternocleidomastoideus,Levator Scapulae

Underactive Kaslar : Mid ve Lower Trapezius

 

 

forward head posture

 

 

Overactive Kaslar : Upper trapezius, sternocleidomastoideus, levator scapulae

Underactive Kaslar : Deep Cervikal Flexors

 

 

AYAKTA BAŞ ÜSTÜ DUMBBELL PRES DEĞERLENDİRMESİ

omuz pres

Pres değerlendirmesi itme,fırlatma sporu ve işyerinde omuz ve kol aktivitesini değerlendirilmesi için özelleşmiştir.Hareket esnasında omuz eklem hareket açıklığı, scapula ve cervikal omurga stabilizasyonunun yanında omurga fonksiyonları değerlendirilir.

Şekildeki gibi durularak 10 kez dumble baş üstüne 2 saniyede kaldırılıp 2 saniyede indirilir. Bu esnada önden ve yandan izlenilerek duruş bozukluğunun oluşup oluşmadığı gözlemlenir.

 

bel cukurunun artması

 

 

Overactive kaslar : Kalça Flexorleri,Erektor Spiae,Latissimus Dorsi

Underactive Kaslar : Intrinsic Core Stabilizatorleri,Gluteus maximus

 

 

 

omuzların yukarı kalkması

 

 

Overactive Kaslar : Upper Trapezius,Sternocleidomastoideus,Levator Scapulae

Underactive Kaslar : Mid / Lower Trapezius

 

 

 

düşük kol

 

 

Overactive Kaslar : Latissimus Dorsi, Pectorals

Underactive Kaslar : Rotator cuff, Mid ve Lower Trapezius

 

 

 

kompanzasyon

 

 

Overactive Kaslar : Latissimus Dorsi, Pectorals,Biceps Brachii

Underactive Kaslar: Rotator cuff , Mid ve Lower Trapezius

 

 

 

omuz pres

 

 

Overactive Kaslar : Upper Trapezius, Scm, Levator Scapulae

Underactive Kaslar :Deep Cervikal Flexors.

 

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir