BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDİR? BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ

Ön izleme(yeni sekmede açılır)

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDİR ?

Boyun düzleşmesi boynumuzdaki omurgaların hiperekstansiyonu ve mevcut pozisyonundan ileriye doğru translasyonu ile tanımlanır. Boyun düzleşmesi boynumuzdaki omurgaların pozisyonunun değişmesinin yanında omuzların öne doğru yuvarlanması ve kifoz(kamburluk) seviyesinin artması ile birlikte görülür.

Mevcut tanımın yanında boyun düzleşmesi kulak seviyesinin omuz seviyesinden daha önde olması, boyun omurgalarının öne doğru doğal  eğriliğininin düzleşmesi boyun düzleşmesi olarak isimlendirilmiştir.  

Boyun düzleşmesi sonucu boyun, sırt ve omuz kaslarına aşırı yük biner ve tüm vücut bu bozulmuş duruşa adapte olarak gövde,kalça,bacak ve ayak  eklemleri, kaslarını bu duruşa adapte ederek sadece boyun ağrısı yapmakla kalmaz vücudun tüm duruşunda bozukluk yaratır.

Boyun düzleşmesine boyun ve baş ağrısı,  çene ağrısı, boyun fıtığı, sırt ve omuz ağrısı eşlik edebilmektedir. Boyun düzleşmesi ağrılara neden olabileceği gibi vücudumuzun bu yeni duruşa adapte olmasıyla birlikte boyun düzleşmesi ağrıya neden olmayabilir. Röntgen ve MRI ‘ da gözlemlenen boyun düzleşmesi ağrılarınızın asıl nedeni olup olmadığı klinik muayene ile anlaşılmalıdır. 

Aşağıda boyun düzleşmesi nedenleri, boyun düzleşmesi tedavisi, boyun düzleşmesi belirtileri, boyun düzleşmesi egzersizleri, boyun düzleşmesi ağrısı nasıl geçer ve boyun düzleşmesi  hakkında herşeyi bulabileceksiniz.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDENLERİ

boyun ağrısıBirçok faktör boyun düzleşmesine neden olsada önemli olan boyun düzleşmesine neden olan faktörün tespit edilerek tedavi edilmesidir. Başın omuz hizasından öne doğru kayması boyun düzleşmesi olarak nitelendirilerek boyun,sırt ve baş ağrısına neden olabilir.

 • Bilgisayar,telefon ve elektronik cihazları kullanma esnasında hatalı postür
 • Günlük aktivitelerde öne eğilerek çalışmak, oturarak çalışmak, yıllara bağlı uzun süre araç kullanmak
 • Omurgada duruş bozuklukları ( kifoz,lordoz,skolyoz vb)
 • Yastık kalınlığına bağlı başı yükseğe kaldırarak uyumak
 • Sırt kaslarının zayıf olması

BOYUN DÜZLEŞMESİ BELİRTİLERİ 

Boyun düzleşmesi sonucu bozulan anatomik düzgünlük; boyun ve omuz kasları üzerinde gerginliğe neden olarak baş, boyun ve omuz ağrılarına neden olur. Diğer boyun düzleşmesi belirtileri ise şu şekilde klinikte karşımıza çıkmaktadır:

 • baş ağrısı,
 • boyun rahatsızlığı,
 • boyun, omuz ve sırt kaslarında sertlik ve gerginlik,
 • göğüs karlarında ağrı,
 • kollarda ellerde karıncalanma ve uyuşma boyun düzleşme belirtileridir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİ EDİLMEZSE VÜCUDUMUZU NASIL ETKİLER ?

 • Boyun düzleşmesine bağlı başta omurga hattının değişmesi sinir iletim yolunu, kasların uzunluk ve kuvvet-gerilim ilişkisinde değişiklikler yaratarak omurgadaki faset eklemlerde ve bağlarda aşırı yüklenme yaratır. Bu nedenle boyun tutulması, boyun kaslarında sertlikler kronik hale gelir.
 • Boyun düzleşmesine bağlı kasların aşırı gerginleşmesi ve sıkılaşması temporamandibular eklemde ağrı ( çene ekleminde ağrı) ve baş ağrısına neden olmaktadır.
 • Boyun düzleşmesi solunum kaslarını zayıflatarak solunum fonksiyonunda bozukluklara neden olur.

Byun düzleşmesi belirtilerinin yanında klinikte en sık karşılaştığımız boyun düzleşmesi belirtileri ise şunlardır :

 • kas iskemisi, kas ağrısı, yorgunluk
 • boyun harekelerinde azalma 
 • boyun fıtığı ve osteofit oluşumu,
 • Sık sık gerilim şeklinde baş ağrısı,
 • sırt bölgesinde kifozda artış,
 • sinir sıkışması .

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL OLUŞUR?

Vücudun bir hareketi esnasında kaslarımız çift yönlü çalışır. Bir grup kaslar istemli hareketlerin yapılmasını sağlarken diğer grup kaslar ise yapılan hareketin  kontrolünden sorumludur. Her iki grubun eşit kuvvet, esneklik ve dayanıklılıkta olması herhangi bir ağrı ve yaralanma geçirmemizi önler ancak bir grubun aşırı çalışması sonucu diğer grubun zayıflaması domino etkisi yaratarak  kas grupları arasında orantısız stres yaratır . Kas dengesizliği sonucu ağrılar ve çeşitli yaralanmalalara maruz kalırız.

Örneğin sağ elini ağırlıklı kullanarak çalışan bir kişi de sağ bacak, sağ omuz ve boyun kasları aşırı aktifleşir. Sırt ve omuz kaslarının diğer parçaları zayıflar,öne eğilme sonucu göğüs kasları kısalır ve başta boyun,omuz ağrısı oluşup kısa sürede bel ağrısına neden olsada zamanla dizlere ek yük bindirerek yaş ilerledikçe kireçlenme ve diğer diz yaralanmalarına neden olur.

ÖNEMSEMEDİĞİNİZ BOYUN AĞRISI CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR
Başın ortalama 5.5 kilogram ağırlığı olup omurganın doğru hizalanmasıyla bu yük eşit olarak dağıtılır.Başın her bir inç doğal eğriliğinden ileri hareket etmesi bu yükü 2 katına çıkarır.Başın 1 inç öne çıkması başınıza ek 5.5 kg daha ekleyerek hareket etmesine neden olur ki omurga hattı boyunca enerji akımı bozulur.Bu enerji akımının bozulması kişinin hareketlerini etkileyerek boyun ağrısının bel ağrına yada boyun ağrısının kalça ağrısı oluşturması yanında boyun ve bel fıtığına neden olmasını sağlar.

Başın öne doğru gelmesi genellikle kifoz(kamburluk), omuz ağrısı, omuzların öne doğru yuvarlanması, omuz sıkışma sendromuna neden olur.

BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ

Boyun düzleşmesi tedavisinde ağrının ne zaman başladığı önemlidir. Ağrınız başlayalı 1-5 gün olmuşsa boynunuza havlu ile buz sarmanınz ağrılarınızın hafiflemesini sağlar.Günde en az 3-4 defa 10 dakika buz uygulaması yapabilirsiniz.

Boyun düzleşmesinde  doktor ağrı kesici ilaç,kas gevşetici(muscuril) ve boyun ağrısı için krem(volteren,muscoril) reçete edebilir.

Boyun düzleşmesi sonucu ağrılarınız şiddetli olduğu dönemlerde dinlenme çok önemlidir. Boynun ağrısız pozisyonda uzanılması boyun kasları ve boyun omurları için en etkin tedavi seçeneğidir. Çalışmak zorunda iseniz mutlaka boynunuzu destekleyici bantlamalar veya boyunluk kullanmalısınız.

Uzun zamandır boyun düzleşmeniz var ise boyun ve sırt bölgenize sıcak su torbası koymak(günde 2 kez 10-15 dakika),germe egzersizleri ve kuvvetlendirme egzersizleri ağrılarınızın yanında kendi kendinizi tedavi etmenizi sağlar. Masaj boyun ağrılarınızın rahatlamasını sağlasada tedavi edici değildir.Boyun düzleşmesi tedavisi doğru egzersizdir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ EGZERSİZİ

Boyun düzleşmesinde en az 8 hafta doğru egzersizlerin yapılması etkilenen kasların etkin biçimde çalıştırılması ağrılarınızdan tamamen kurtulmanızın yanında fıtık ve diğer yaralanmalardan korunmayı sağlar.

Başın omuz hizasını geçmesi duruşunda (forward head posture) en doğru egzersiz reçetesi şu şekildedir : 

GERME EGZERSİZLERİ : Boyun düzleşmesi ve boyun fıtığında özellikle aşağıdaki kasların günde 10 kez 3 tekrar ve her germe pozisyonunda 10-15 saniye kalarak yapılması  kısalmış kasların üzerindeki yüklerin hafiflemesini sağlar.

 • Boyun ve baş kasları (suboccipital üçgen)
 • Üst Trapez (boyun ve omuz kasları)
 • Scalenes (boyun kasları)
 • Pectoral Kaslar (göğüs kasları)

KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ : Yük dağılımındaki bozukluktan dolayı uzamış kasların kuvvetlendirilmesi zayıf kasların normal boyuna gelerek yük taşıma ve ateşlenmesini sağlayarak bozulmuş omurga hattının normalleşmesini sağlar.Kuvvet egzersizleri 10 tekrardan başlanılarak 4 set halinde yapılamalıdır.

 • Rhomboideus(üst sırt kasları)
 • Orta ve Alt Trapez
 • Serratus Anterior (Omuz Kuşağı Kasları)
 • Cervikal Flexorler

ANTALYA BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ 

 • Antalyada boyun düzleşmesi tedavisinde ağrıyan kas ve eklemlere ağrıyı geçirici fasyal gevşetme, eklem mobilizasyonları, kas relaksasyon yöntemleri 

 • Antalya boyun düzleşmesi tedavisinde  solunum kasları, göğüs kasları(pectoralis major, minor) sırt kasları , kürek kemiğini çevreleyen kaslar, boyun kasları , suboksipital kasların değerlendirmesi ve kas gerginlikleri , spazmlar ve kas ağrıları tedavi edilip , skapular retraktör, boyun fleksör kaslarının ayrı ayrı kuvvetlendirilmesi 

Postural ve yürüyüş eğitimleri 

 • Boyun düzleşmesinde özellikle skapular retraksiyon ve skapular protraksiyon

 • Disfonksiyon varsa denge eğitimi

Eklem Hareket Açıklığı , Mobilizasyon  ve Esneklik Eğitimi

 • Servikal Hareket Açıklığı Egzersizleri

 • Omuz Hareket Açıklığı Egzersizleri

 • Servikal Traksiyon

 • Torasik omurga mobilizasyon, maniplasyon ve yumuşak doku tedavileri

 • Sıkılaşmış yapıların germe Egzersizleri ;  Trapezius, Scalenes, SCM, Pectoralis Major ve Minor.

Ergonomik Tavsiyeler

 • Postüral düzeltmeler ve günlük yaşamda yapılan aktiviteye bağlı duruş eğitimi

BOYUN DÜZLEŞMESİ EGZERSİZLERİ

Aşağıdaki egzersizlerin düzenli olarak ağrısız bir şekilde uygulanması boyun ağrısının tedavi edilmesinin yanında boyun düzleşmesinin düzelmesini de sağlayacaktır. Boyun düzleşmesi egzersizlerini yaparken ve egzersiz sonrasında ağrı , kas spazmalarının olmaması gereklidir. Sık sık boynunuz tutulmuyorsa , boyun hareketlerinizde kısıtlılıklar bulunmuyorsa ve aşağıdaki egzersizleri rahatlıkla yapabiliyorsanız aşağıdaki boyun düzleşmesi egzersizlerini 8 hafta boyunca haftada en az 4 gün  boyunca uygulamanız omurga hizanızın dengelenmesini boyun düzleşmesinin tedavisini sağlayacaktır. 

Boyun düzleşmesi germe egzersizlerini kasın en gergin pozisyonunda 10 saniye kalarak 5 tekrar 

Boyun düzleşmesi kuvvet egzersizlerini 10 tekrar 3 set halinde yapılmasını tavsiye ediyoruz.

BOYUN DÜZLEŞMESİ GERME EGZERSİZLERİ

Occipital gevşetme- boyun ağrısı germe egzersizi

Üst Trapez-Boyun Düzleşmesi Germe Egzersizi

Scalenes Kası-Boyun Düzleşmesi Germe Egzersizi

Göğüs Kası (PECTORAL GEVŞETME) Germe Egzersizi

 

KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ

Boyun kasları kuvvetlendirme egzersizi

Rhomboideus Kasları kuvvetlendirme-Boyun düzleşmesi kuvvetlendirme egzersizi

Serratus Anterior Kuvvetlendirme Egzersizi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir