PATELLO FEMORAL AĞRI SENDROMU

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU

diz ağrısı

Patellofemoral ağrı sendromu diz kapağı çevresinde(diz kapağının altında,yan kenarlarında veya üstünde) ve diz kapağı çevresindeki yumuşak dokuda ağrı ile karakterize bir yaralanmadır. Patellofemoral ağrı sendromu diz kapağı çevresindeki yaygın diz ağrısı ile karakterize olduğu için kondromalazi patella ve patellar tendinopati ile ayırt edilmesi gereklidir. Bu yazımızda diz ağrısına neden olan patellofemoral ağrı sendromu tanısı,tedavisi kendi kendinize uygulayarak diz ağrınızı tedavi edebileceğiniz herşeyi bulabilirsiniz.

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMU NEDİR ?

diz ağrısıPatellofemoral ağrı sendromu dizin fleksiyon (dizin bükülmüş halinde) halinde diz eklemine yük bindiren aktviteler ile şiddetlenen diz kapağı, diz kapağı çevresinde ve diz kapağı arkasında ağrı yaratan bir durumdur. Genellikle sporcularda görülen patellofemoral ağrı sendromu genellikle sporcularda özellikle futbolcularda gözlenmekte olup zor iyileşen bir kliniğe sahiptir. Diz eklemi ve diz kapağı yoğun anatomik yapılar ve sinir ağlarından oluştuğu için patellofemoral ağrı sendromuna özgü diz kapağı ağrısının nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Patellofemoral ağrı sendromu neden oluşur ? Bir çok farklı neden patellofemoral ağrı sendromuna bağlı diz ağrısı yaratabilir. Diz ekleminin aşırı kullanımı ve aşırı yüklenilmesi, kas zayıflığı, kas kuvvet dengesizlikleri diz ağrısına neden olabilir. Ancak patellofemoral ekleme bağlı diz ağrısı en çok diz kapağının hizalanmasının bozulmasına bağlı oluşur. Diz kapağı anatomik olarak tibia (kaval) kemiğinin merkezinde yer alır. Diz kapağının kaval kemiğinin hizalanmasına bağlı içeriye veya dışarıya kayması çevre dokuların ve diz kapağını çevreleyen kasların çekiş gücünde anomali yaratarak diz kapağı ağrısına neden olur.

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMUNA BAĞLI DİZ AĞRISI NEDEN OLUŞUR ?

 • diz ağrısıDizin hiperekstansiyonu,
 • Quadriceps kası zayıflığı,
 • Tibial torsiyon,
 • Genu varum,
 • Genu valgum,
 • Artmış Q açısı,
 • İliotibial bantta , hamstringte veya gastrocnemiusta gerginlik,
 • Pes planus(içe basma) veya pes cavus,
 • Kalça eklem hareket açıklığının limitasyonu veya kalça abduktor kasların zayfılığı.

Patellofemoral Ekleme Bağlı Ön Diz Ağrısı Ne Zaman Hissedilir ?

Patellofemoral ekleme bağlı ön diz ağrısı patellofemoral eklemde basınç kuvvetini arttıran aktivetelerde şiddetlenerek ön diz ağrısı oluşturur. Genellikle merdiven inme veya merdiven çıkmada, dizin bükülü pozisyonunda oturmada, çömelme veya squat hareketinde diz ağrısı hissedilir.

Diz Ağrısında Dikkat Edilecek Diğer Yaralanma ve Sakatlıklar

Patellofemoral Ağrı Sendromuna bağlı diz ağrısı aşağıdaki klinik tanılardan ayırt edilmesi açısından hayati öneme sahiptir.  Diz ağrısının hangi faktörden kaynaklı olduğunun ayırt edilmesi tedavinin etkinliği ve zamanı açısından önemlidir. Aşağıdaki tüm durumlar patellofemoral ağrı sendromuna benzer ağrı ve şikayetler oluştursada hepsinin tedavi planlanması ve ilerleyişi farklılık göstermektedir. Bu nedenle diz ağrısının tanısı konulurken bu yaralanma ve sakatlıklardan ayırt edilmelidir.

 • Kondromalazi patella
 • Hoffa’s ped sendromu
 • Iiotibial bant sürtünme sendromu
 • Sinding-Larson-Johansson sendromu
 • Patellar tendinit
 • Dizdeki osteoartrit
 • Kondral lezyonlar
 • Medial menisküs yırtığı
 • Medial aşırı yük sendromu
 • Popliteal Kist
 • ACL (ön çapraz bağ) yırtığı
 • PCL yaralanması / arka çapraz bağ yırtılması
 • Kalça ekleminden kaynaklanan ağrı (örneğin ergenlerde kaymış epifiz, genç erişkinlerde FAI, OA)
 • Lomber omurgadan kaynaklanan ağrı

PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMUNA BAĞLI DİZ AĞRISININ TEDAVİSİ

DİZ AĞRISININ FİZİKTEDAVİSİ

Patellofemoral ekleme bağlı oluşan diz ağrısının birçok nedeni yukarıda belirtilmiştir. Diz ağrısının fiziktedavisinde amaç vücudunuzun ayrıntılı değerlendirilerek diz ağrısına neden olan durumun tespit edilmesi ve bu durumun düzeltilmesini içerir. Sadece dizinize yapılan hertürlü tedaviler ağrılarınızı hafifletsede diz ağrınızı tedavi etmez. Diz ağrılarınız kısa süre sonra tekrar başlar. Bu nedenle fizik tedavi uzmanı, ortopedist veya fizyoterapist diz ağrınıza sebebiyet veren durumu tespit etmeli ve ona göre sadece size özel tedavi programını oluşturmalıdır. Herkese verilen aynı egzersiz kağıtları veya egzersiz programları diz ağrınızı geçirmeyeceğinden gittiğiniz sağlık kuruluşunda diz ağrınızın nedenini mutlaka sağlık uzmanından sorgulamalı ona göre tedavi istemelisiniz.

Diz Ağrısı Fiziktedavisinde Krem ve Dizlik Kullanmalı Mıyım ?

Diz ağrısının tedavisinde reçete edilen kremler malesef diz ağrınızı maksimum 1-2 saatliğine azaltabilir. Bilimsel çalışmalar diz ağrısında kremlerin kullanımının diz ağrısı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını belirtmektedir. Bu yüzden kremlerden ziyade aşağıda belirttiğimiz yolları uygulamanız diz ağrısından kurtulmanızı sağlayacaktır.

Diz ağrısında dizlik kullanımı genellikle herkese önerilsede diz ağrınızın nedenine bağlı kullanımı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Diz kapağınızın mobilitesi azalmış ise birde sizin kullandığınız dizlik hareketi iyice kısıtlayarak diz ağrısını iyice şiddetlendirebilir. Bu yüzden dizlik kullanmadan önce iyi bir muayene olarak dizlik kullanımını sorgulamalısınız.

Diz Ağrısının Tedavisinde Adım Adım İzlenmesi Gereken Yollar 

 1. Buz Uygulaması

Dizinizde ağrı hissettiğiniz zaman veya ağrıya neden olan aktiviteleri yaptıktan sonra 10 ile 15 dk arasında değişen buz uygulaması yapın. Ağrıyı hissettiğiniz günlerde buz uygulamasını 2-3 saat arayla 10-15 dk arası uygulamanız diz ağrısının hafiflemesini sağlayarak gereksiz krem ve ilaç kullanımınızın önüne geçicektir.

2. Patellar Mobilizasyon

Kendi kendinize videodaki şekilde günde toplamda 30 kez elinizle diz kapağınızı  yukarı aşağı sağa sola kaydırmanız diz ağrınızın hafiflemesini ve bozulmuş biyomekaniğik sonucu eklemde meydana gelen kısıtlılıkların azaltılmasını sağlar. Patellar mobilizasyonda dikkat etmeniz gereken tek şey diz kapağınızın videoda olduğu gibi ittiğiniz yönte doğru hareket etmesidir.

3.Ağrınızın oluştuğu harekete bağlı tedaviler

a. Ağrınız genelde uzun süre araç kullandığınızda veya diziniz bükülü halde  oturduğunuzda oluyorsa quadriceps kas grubunu aşağıdaki videoda görüldüğü gibi germeniz, tenis topu veya foam roller ile gevşetmeniz ilk aşamada oturmaya bağlı diz ağrınızı tedavi eder.

b.Diz ağrınızı genellikle bacak bacak üstüne attığınızda hissediyorsanız diz ağrınızın nedeni G.maximus ve iliotibial bantın gerginliğinden olabilir. Bacak bacak üstüne atma ile oluşan diz ağrısınının tedavisinde iliotibial bant ve g.maximusun gerginliğinin alınması il başta diz ağrısının hafiflemesini sağlayacaktır ancak sayfanın en sonundaki kuvvet çalışmasını ekstradan yapmanız diz ağrısının tedavi edilmesini sağlayacaktır.

G.maksimus Gevşetme

Iliotibial Bant Germe ve Foam roller

Videodaki gibi yan yatılarak şekildeki pozisyon alınır ve 30 saniye bu pozisyonda kalınır.

1 dakika boyunca yapılan iliotibial bant foam roller uygulaması iliotibial bandın üzerindeki gerginliği azaltarak diz ağrısının hafiflemesini sağlayacaktır.

c.Yokuş yukarı çıkarken hissedilen diz ağrısının sebebi calf kaslarının gerginliği ve kalça kaslarının gerektiği ölçüde ateşlenenememesidir. Yokuş yukarı çıkarken diz ağrısı hissediyorsanız videodaki şekilde calf kaslarını germeli sayfanın en altındaki kalça kuvvetlendirme egzersizlerini düzenli olarak yapmalısınız.

diz ağrısı

d.Şekildeki gibi çömelme pozisyonunda dizin ön bölgesinde veya diz çevresinde ağrı hissediliyorsa quadriceps kasının esnekliğinin azalmasına bağlı diz ağrsı hissedilebilir bu durumda quadriceps germesi diz ağrısının hafiflemesini sağlayacaktır.

e.Merdiven çıkarken hissedilen diz ağrısında temel etken kalça kasların zayıf olmasına bağlı diz ağrısı oluşmaktadır ancak kalça kaslarını kuvvetlendirirken yukarıda bulunan videolardaki germe egzersizlerinin tamamının düzenli olarak yapılması diz ağrınızın hafiflemesini sağlayacaktır.

Kalça kaslarını kuvvetlendirme videosu aşağıdaki şekillerde olup belinizi ve kalçanızı ağrıtmayan en uygun egzersizi kendiniz seçerek haftada 4 gün 3 set halinde 10-15 tekrarlı yapmanız diz ağrınızın tedavisini sağlayacaktır.

Diz ağrısının nereden kaynaklandığını anlamanın önemli ipuçları

Diziniz sadece aktivite esnasında ağrıyorsa vücudunuzdaki bozulmuş biyomekanik diz ağrısına yol açmaktadır. Biyomekanik uzmanlar tarafından tespit edilerek tedavi edilmelidir.

Diz ağrınız aktivite esnasında olmayıp aktivite sonrasında veya diğer günlerde oluşuyorsa inflamasyondan şüphe edilmeli buz ve aktiviteye ara verilmelidir. 

Diz ağrınızı egzersiz yapmak şiddetlendiriyorsa çalışan kas grubunun esnekliği ve tendon yapılarının hassassiyeti üzerinde durulmalıdır.

Patellofemoral Ekleme Bağlı Oluşan Diz Ağrsı Tedavisi Egzersizleri

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlere bağlı oluşan diz ağrısının yanında biyomekanik bozukluğun düzeltilmesi diz ağrısının tedavi edilmesinin tek seçeneğidir.

Patellofemoral ekleme bağlı oluşan diz ağrısı vücutta genellikle bazı yapıların zayıflamasına bazı yapılara ise aşırı yüklenilmesine neden olur. Aşağıdaki egzersiz programı nedenden sonuca değil de sonuçtan nedene gidiş yöntemi olarak hazırlanmış olup bozulmuş mekaniğin düzeltilmesine ek yapılmasında veya kendi kendinize diz ağrınızın tedavisini yönetmede dizinize ve vücudunuzun diğer yapılarına zarar vermeden yapabiliceğiniz egzersiz önerilerini kapsamaktadır. Hangi egzersizleri yapıcağınız ölçüsünde tek bir şeye dikkat etmeli hangi egzersizler ağrınızı arttırmıyorsa o egzersizleri yapmalısınız. Ağrılarınızı arttıran egzersizleri KESİNLİKLE YAPMAMALISINIZ.

GERME EGZERSİZLERİ

Germe egzersizlerini günde toplmada 10 kez 30 ar saniye kasın en gerilmiş pozisyonunda kalarak yapmalısınız

QUADRICEPS KUVVETLENDİRME

Kuvvetlendirme egzersizleri haftada 4 gün 10 tekrar 3 set halinde yapılması önerilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir