DİZDE VALGUS (ÇARPIK BACAK) NEDİR ? NASIL DÜZELİR ?

Dizde valgus deformitesi (çarpık bacak) ayak bileği,diz ve kalça kaslarının stabilizasyon yeteneklerinin azalmasına bağlı oluşan dizin istem dışı içe doğru hareketi anlamına gelir. Diz valgusu (çarpık bacak ) alt extremite dediğimiz uyluk, kaval kemiklerinin anatomik hizalanmasını bozarak diz ağrılarına (dizde kireçlenme, ön çapraz bağda aşırı stres, medial menisküs ve iç yan bağ stresine ), ayak bileği çevresinde (özellikle ayak bileği iç yanında ve topukta), kalça ekleminde limitasyonlara neden olarak bel ağrısına neden olur. Diz valgusu (çarpık bacak) eğer doğuştan kemik anomalisine bağlı oluşmadıysa kas-iskelet sistemindeki kas dengesizliğine bağlı oluşur ve doğru değerlendirme ve testler ile anlaşılabilir.

DİZDE VALGUS ( ÇARPIK BACAK ) NEDİR ?

Diz valgusu (çarpık bacak) kalça fleksiyonu esnasında ( çömelme, squat, oturma pozisyonuna gelirken) kalça ekleminin normalde abdüksiyona ve external rotasyona gelmesi gerekirken, kalçanın addüksiyon ve internal rotasyona gelmesi valgus deformitesi (çarpık bacak) olarak isimlendirilir.

DİZDEKİ VALGUS NEDEN TEHLİKELİDİR ? (ÇARPIK BACAK NEDEN TEHLİKELİDİR)

Vücudumuzdaki tüm kemikler, eklemler ve kaslar hareketlerin belirli açılarda oluşması, tüm vücudun hareketler esnasında dengeli bir biçimde yüklenmesini  sağlamak için özelleşmiştir. Kas dengesizliğine bağlı kemiklerin anatomik düzleminin bozulması bazı yapıların aşırı stres altında kalmasına neden olur ve bu yapılarda mikrotravma ve hasar oluşturur.
Dizin valgusa yani çarpık bacak ayak, diz  ve kalça ekleminin iç yanında stres oluşturur. Bu stres vücudumuzda ağrı olarak yanıt verir. Diz ve ayak bileğindeki bağlarda hasar ve Osteoartrit (kireçlenme) , dizde ön çapraz bağda zorlanma, kalça ekleminde limitasyon ve bel ağrısı valgus deformitesinde oluşan temel yaralanma ve sakatlıktırlar.

DİZ VALGUSU NEDEN OLUŞUR ? (Çarpık bacak neden olur )

1-KALÇA KASLARININ ZAYIFLAMASI


Kalça kasları kalça ekleminin eksansiyonu ve eksternal rotasyonundan sorumludur. Kalça kasları temel olarak (g.medius, g.Maximus ve g.minimustan) oluşur. Temel kalça kasları adım atma, çömelme, merdiven inme ve çıkma esnasında  kalça addüktörleri(kasık kasları) ile birlikte çalışır. Kalça kaslarının zayıflaması ile addüktörlere aşırı yük binerek dizin valgusa(dizin içe doğru dönmesine) neden olur.

2-AYAK BİLEK EKLEMİNİN HAREKETLİLİĞİNİN AZALMASI


Ayak bileği çevresini saran kasların(gastrocnemius,soleus,tibialis anterior ve peroneal kaslar) sıkılaşması veya yaralanması hareketler esnasında (yürüme, öne eğilme,squat) tibianın öne doğru kaymasını limitleyerek ayağın pronasyona (içe basmasına ) neden olur ve içe basmayla diz çevresindeki addüktör kaslara egzantrik yükleme oluşur. Yüklemeye karşı zayıflayan addüktörler dizin içe doğru hareket etmesine neden olur.

3-QUADRİCEPS KASININ ZAYIFLAMASI


Quadriceps kasındaki zayıflık , patella (diz kapağının ) stabilizasyonunu bozarak (diz kapağı tüm eklemler gibi belli yönlere kayarak hareket eder, quadriceps kasındaki zayıflık patellanın zayıf yöne kaymasına neden olur.Özellikle VMO kasındaki zayıflık(kırmızı renkli gösterilen kas) patellanın içe kaymasına neden olur ve kas dengesizliği oluşturarak genu valgusa neden olur.

 

4-HAMSTRİNG KAS FONKSİYONUNUN BOZULMASI


Hamstring kası 3 başlı bir kas olup dış yandaki semimembranosus ve semitendinosus kaslarının zayıflaması vücudun arka yüzündeki kas grupları arasında dengesizlik yaratarak vücut ağırlığının iç yanak kaslara yüklenmesine neden olur ve çarpık bacak sendromuna neden olur.

 

GENU VALGUS NASIL DÜZELİR ? ( ÇARPIK BACAK NASIL TEDAVİ EDİLİR ? )

Genu valgusa bağlı aşırı stres altında kalan kas grupları esneklik ve normal gerginliklerine kavuşturulmalıdır.

  • Peroneals
  • Biceps Femoris (Lateral Hamstring),
  • Vastus Lateralis (Lateral Quadriceps),
  •  Adductor Complex
  • Psoas (Hip Flexors)

Genu valgusa bağlı zayıflayan ve ateşlenme yeteneği azalan kasların yeniden bu fonksiyonları kazandırılmalıdır.

  • Gluteus Medius
  • Posterior Tibialis
  • Gastrocnemius
  •  Ayak tabanı intrinsik kasları
Genu Valgus ‘u Kendi Kendinize Evde Düzeltme Yöntemi

Gevşetme egzersizleri

Germe ve gevşetme egzersizleri 🎾 tenis topu veya foam roller ile gösterilen yerlere masaj yapılarak yapılmalıdır. Tenis topu ile yapılan gevşetme esnasında acı olabilir ancak bu acı giderek azalmalıdır. Tenis topu ile yapılan gevşetme 2,3 dk boyunca yapılmalıdır.

Germe egzersizi kasın en gergin pozisyonda 30 saniye ile 1 dk arasında kalınarak kuvvet egzersizlerinden önce yapılmalıdır.

ATEŞLENME VE KUVVETLENDİRME EGZERSİZLERİ

Ateşleme ve kuvvetlendirme egzersizleri ağrısız bir biçimde yapılmalıdır. Egzersizler haftada 4 gün 3 set 10 tekrar şeklinde yapılmalıdır.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir