Calf (Baldır) Zorlanması

CALF STRAİN’İ( ALT BALDIR ZORLANMASI,BALDIR YIRTIĞI) NEDİR?

Baldır Zorlanması,Baldır Yırtığı,Baldır AğrısıCalf kasları topuktan başlayarak dize kadar uzanan kas grubudur.Halk arasında baldır veya alt baldır ağrısına sebep olan nedenlerden biridir.Calf straini baldır kaslarının aşırı gerilmesine bağlı olarak baldır liflerinin kopmasına veya yırtılmasına verilen isimdir.Yaralanma hafif olabiliceği gibi ciddi bir sakatlığa neden olabilir.

Vücuttaki tüm kaslar strain(zorlanmaya) maruz kalabilir.Baldır zorlanmasında olduğu gibi (calf strain’i) kas zorlanmaları ’kasım çekti’ diye tabir edilir.

ANTALYA’DA KAS YIRTIĞI TEDAVİSİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN 

CALF KASLARININ ANATOMİSİ/ALT BALDIR KASLARI

Alt bacağın arka kısmındaki baldır kası üç kastan oluşur: gastroknemius, soleus ve plantaris, birlikte triceps surae’yı oluşturur. Bu kaslar aşil tendonunda birleşerek  kalkaneusa (topuğa) bağlanır

Gastrocnemius bacağın posterior kompartmanında bulunan medial ve lateral 2 kısımdan oluşur.Medial parçası femurun medial kondilinden,lateral parça femurun lateral kondilinden başlar.Gastrocnemius(yüzeyel baldır kası) öncelikle ayağa plantar flexion (parmak ucuna yükselme hareketi) ve dize flexion hareketinden sorumludur.Siyatik sinirin tibial parçası tarafından innerve edilir.             

Soleus alt bacakta gastrocnemius’un altında tibia ve fibula arasında uzanan,tibia’nın 1/3 üst kısmından başlayan liflerden meydan gelir.Temel görevi ayağın plantar flexionu ve kalkaneus’un öne salınımını kontrol eden tibanın stabilizasyonunu sağlamaktırTibail sinir tarafından innerve edilir.

Popliteus tendonu lateral femoral kondil ve fibulanın başından başlayarak dış menüsküsün arka boynuzu ve gastrosoleus’un medial başında tibia üzerinde yatay uzanarak sonlanır.Kalçadan başlayarak ayağa kadar uzanan arka hat boyunca uzanan hatta superfcial back line ismi verilir.Gastrocnemius-hamstring-popliteus-gastrocnemius bu hat boyunca uzanır.Bu kaslardan birinin inhibisyonu popliteus’u fasilite ederek dizin arka ve dış yanında ağrıya sebep olur.
Özellikle yürüyüşün extansion fazında arka yüzeyel kaslar birlikte çalışır.Özellikle gluteus maximus’un zayıflığı veya inhibisyonunda popliteus aşırı fasilite olur.
Ayrıca extansor hallucis longus,rectus femoris ve psoas’ın inhibisyonunda da popliteus fasilite olur.
Tibianın internal rotasyonu,gastrocnemius’un medial başının inhibisyonu
femur’un external rotasyonu ,biceps femoris’in inhibisyonu da popliteus’u fasilite eder.
Ayrıca boyun extansörleri,flexörleri ve rotatörlerinin inhibisyonuda popliteus kompanse edici rol alarak görev alır.

BALDIR YARALANMASI BELİRTİLERİ

Baldır zorlanmasına bağlı olarak bacağın arkasında ani keskin bir ağrı hissedilir.

Ağrı bölgesine dokunulduğunda hassasiyet,şişme ve renk değişimi saatler içinde oluşabilir.

Yaralanma derecesi hafifse kişi aktvitesine devam edebilirken,yaralanmanın şiddetli olduğu durumlarda kişi ağrı nedenyile yürüyemeyebilir.

Baldır kası zorlanması (calf straini) şiddeti grade 1-3 arasında derecelendirilir.Grade 1 baldır yaralanması kendiliğinden tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşirken,grade 2-3 yaralanmalar tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar.

GRADE 1 BALDIR  ZORLANMASI(CALF STRAİN’İ) BELİRTİLERİ

Grade 1 baldır zorlanması kas liflerinin %10 ‘unun etkilendiği minör bir yaralanmadır.Alt baldrıda ağrı ve gerginlik hissedilir.Bir spor müsabası sırasında yaralanılmışsa baldırda bir rahatsızlık hissedilsede aktiviteye devam edilebilir.Baldırdaki ağrı aktivite sonrası oluşabiliceği gibi 24 saat sonrada gelişebilir.

GRADE 2 BALDIR  ZORLANMASI

Grade 2 calf yaralanmasında kas liflerinin %10-50 sinde yırtılmalar oluşur.Yırtılma sonrası aktiviteye devam edilemez ve baldırda keskin bir ağrı oluşur.Alt baldrıda şişlik ve hafif morarma gözlenebilir.Parmak ucunda yükselme veya (plantar flexiona direnç uygulanması ağrılıdır.Baldır boyunca sıkılık ve sızlama yaralanma anından 1 haftaya kadar devam edebilr.

GRADE 3 BALDIR  ZORLANMASI / GRADE 3 BALDIR YIRTILMASI

Grade 3 calf zorlanmasında liflerin %50-100 hasar görmüştür.grade 3 baldır  yaralanması lif kopması veya kas yırtığı olarak isimlendirilir.Grade 1 ve 2 ‘de tüm lifler birbirinden ayrılmadığı için yırtık olarak nitelendirilmez. Grade 3 calf yırtığında şiddetli ağrı,şişlik ve morarma meydana gelir.Yürüme veya yaralı ayak üzerine tam basılamaz.Ayağın plantar flexion(parmakların itilmesi) hareketi çok zayıftır veya yapılamaz.Calf kasının tam yırtılmasına bağlı olarak baldırın yukarıya doğru toplandığı, kasın görünümünde  şekil bozuklukları ve kas içinde genelde boşluk hissedilir.

GASTROCNEMIUS STRAİN’İ(GASTROCNEMIUS ZORLANMASI)

Calf strain’i genellikle gastrocnemius’un medial(iç)yanında meydana gelir.Kasın kuvvetli kasılması,egzentrik kuvvetlere maruz kalması kas aşırı uzayarak kas-tendon kavşağında yaralanmaya bağlı olarak yaralanır ve baldır iç yanında ağrı oluşur.

Yaralanmanın hemen ardından fiziki muayenede gastrocnemius’un medial (baldır iç yanında) karnında(en şişkin kısmı) kas-tendon kavşağının hemen üzerinde ağrı hissedilir ve yaralanma anında ses duyulduğu ifade edilir.Yaralanma anından hemen sonra ağrı birkaç saaat sonra şişlik ve morarma meydana gelebilir.Gastrocnemius strain’i(gastrocnemius zorlanması) orta yaşlı tenisçilerde dizin aniden extansiyona gelmesi sonucu oluşabilir veya tenisci bacağı olarak isimlendirilir.

SOLEUS STRAİN(SOLEUS ZORLANMASI)

Gastrosoleus yavaş kasılan liflerden oluştuğu ve sadece ayak bileği hareketlerinden sorumlu olduğu  için yaralanma riski gastrocnemius’a oranla daha düşüktür.Yaralanması durumunda ise gastrocnemius’a oranla ciddiyeti daha hafiftir.Soleus yaralanması tipik olarak aşil tendonunun 4 cm üstünde plantar flexiona direnç verilesi durumunda oluşur.Tendonun gerilmesi ve parmak ucu yürüme ağrıyı şiddetlendirir.

Baldırdaki Kas Yırtığı Nasıl Anlaşılır?

Baldır kasının yırtığı Thompson’s testi ile anlaşılır

Test:baldırın en şişkin kısmı sıkılarak ayak parmaklarının hareketi gözlemlenir.Normalde ayak parmakları plantar flexiona(parmakların uzağa gitmesi) gerekir.Eğer calf sıkılması anında parmaklarda plantar flexion gözlenmiyorsa calf kasının yırtıldığı anlaşılır.(grade 3)

Parmaklar plantar flexiona gidiyor ve ağrı yinede varsa yaralanma grade 1 veya 2 olabilir.

BALDIR AĞRISI NEDENLERİ/CALF AĞRISININ NEDENLERİ ?

Ayırıcı Tanı

ALT BALDIRIM YIRTILDI MI ?

Zorlanmalar genellikle spor aktivitelerinde yaygın olsada baldırda medial tibial stres sendromundan,aşil tendiniti,plantar fasilit,kas zorlanmaları,bağ yaralanmaları,azalmış dorsiflexion ve plantar flexion açıları baldır ağrılarına neden olabilir.Spor dalına bağlı alt bacak yaralanmalarıda alt baldırda benzer belirtiler eşliğinde ağrılara neden olabilr.Baldır ağrısının zorlanma mı yada başka bir nedenden dolayı mı olduğu aşağıda ele alınmıştır.

Koşucular veya futbolcular genellikle baldır iç yanında (tibia posteromedial kenarında)ağrıdan şikayetcidir.Medial Tibial Stres sendromu veya shin split olarak bilinen bu yaralanmada ağrı ve hassasiyet genellikle medial malleolün birkaç cm üzerinde başlar ve 4-10 cm ‘e kadar yayılabilir. Medial Tibial Stres sendromu /shin split tekrarlayan stres veya overuse(aşırı kullanım) yaralanmalarından dolayı oluşur.

Tibia stres kırığı koşucular ve futbolcularda kaval kemiğinin(tibia) önünde ve iç yanında ağrılara neden olan bir yaralanmadır.Antrenmanların yoğunluğu,süresi,sıklığının değişmesi sonrasında oluşsada kişisel ve çevresel faktörler baldır ağrılarına katkıda bulunabilir.Radyografik görüntülemeler başlangıçta negatif olsada zamanla kırık hatlar görünür hale gelir.Baldır ve kaval kemiğindeki ağrılardan dolayı cerrahi girişim gerekli görülsede calf straini ile aynı şekilde tedavi edilebilir. Tedaviyi dinlenme,ağrıyı şiddetlendiren aktivitelerin kısıtlanması,ayak bileği,baldır ve uyluk kaslarının kuvvetlendirilmesi,NSAID ilaç kullanımı ve uygun ayakkabı seçimi oluşturur.

Tekrarlayıcı egzersizlerden sonra yeterli dinlenme ve yenilenme sürelerinin verilmemesi kronik egzersiz kompartman sendromuna neden olabilir.Genelde antrenmanlarda hafif ağrı ile başlar ve antrenmandan sonra kaybolur.Zaman ilerledikçe calf ağrısı daha erken ortaya çıkar,daha acı verici hale gelerek aktivitenin yapılamaz hale gelmesine neden olur.Genel şikayetler kramp,parestezi,uyuşma baldır ve bacaktaki güçsüzlüklüktür.Kronik egzersiz kompartman sendromu egzersiz sırasında artan intramuskuler kan akışından kaynaklanır böylelikle kompartman basıncı ortaya çıkar.Kılcal damarlar sıkışır ve iskemi gelişir.

Calf straini ile aynı bölgede meydana gelen ağrılardan biride popliteal arterin sıkışmasından kaynaklı olabilir.Gastrocnemius’un medial ve kranial başının çeşitli nedenlerden dolayı popliteal arteri mediale itmesi ve sıkıştırması myofasyal yapılar arasındaki iletişimi bozarak ağrıya neden olur.

Popliteal arterin sıkışma sendromunda sık parmak ucuna yükselme, kuvvetli kas kasılması kemik ve kas arasından geçen popliteal arteri sıkıştırarak baldır ağrısına  neden olur.

CALF ZORLANMASI KLİNİK MUAYENE

Tanı koymak için kapsamlı bir klinik muayene ve öykü yeterli olabilir, ancak klinik tablo diğer patolojik durumlara benzediğinden doğru bir tanıya ulaşmak zordur. Teşhis amaçlı görüntülemede ultrasonografi (US)gereklidir ve altın standart olarak kabul edilir. Aynı zamanda kas lezyonunun derecesini değerlendirmek, baker kisti ve derin ven trombozu gibi diğer patolojileri dışlamak için de kullanılabilir.

Calf veya baldır zorlanması ani hızlanma(acceleration) ve yön değiştirme gibi sporlarda koşu,voleybol,tenis,futbol,basketbolda sık gözlenir.Kas zorlanmaları grade 1-3 arasında derecelendirlir ve derece arttıkça sakatlığın süreside artar.Baldır zorlanmasının temel belirtileri

 • Baldırda sertlik
 • Renk değişimi 
 • Aşil tendonu ve alt baldırda gerginlik
 • Yürüme,koşma esnasında kasın çekmesi şeklinde tarif edilen bir ağrı
 • Merdiven ve yokuş çıkma esnasında şiddetlenen ağrı

BALDIR ZORLANMASI,BALDIR YIRTIĞI NE ZAMAN İYİLEŞİR /CALF STRAİN’İ NE ZAMAN İYİLEŞİR ?

Grade  I: Birinci derece ya da hafif yaralanmadır.Yaralanma anında keskin bir ağrı hissedilir ve aktiviteye devam ettikçe ağrı hissedilir.Güç kaybı az olmakla birlikte, kas liflerinde % 10’dan daha az kopmalar mevcuttur.Grade 1 baldır zorlanması 1 ile 3 hafta içinde spora dönmesi beklenebilir. [13]

Grade II: Güç kaybı ve eklem hareket  açıklığında azalma mevcuttur. Belirgin ağrı, şişme ve sıklıkla morarma gözlenir.Kas liflerinde  % 10-% 50 arasında hasar vardır 3-6 hafta arasında spora dönüş yapılması beklenir.

Grade III: Üçüncü derece ve en ciddi yaralanmadır, kast liflerinde  kopma mevcuttur ve genellikle bir hematom ile birlikte görülür. [13] Ağrı, şişme, hassasiyet ve morarma yaralanma anından birkaç saat sonra ortaya çıkabilir.Grade 3 baldır yırtığı sonrası iyileşme tamamen kişiye ve tedaviye bağlı olup 2-3 ay arasında spora geri dönüş yapılabilir.

BALDIR YIRTIĞI TEDAVİSİ

BALDIR ZORLANMASI-BALDIR YIRTIĞI İLK MÜDAHALE 

Herhangi bir aktivite yada yürüyüş esnasında baldırda kas çekmesi ardından ağrı hissederseniz uyuyana kadar

Her saat başı 10-15 dakika buz ve sıkı bir bandaj uygulayın (bandaj ve buzu aynı anda uygulayın)

Ayağa kalkmamaya özen gösterin.

Yaralanmanın erken iyileşmesini uyarmak için 4 yönlü ağrı oluşmayacak şekilde ayakbileği hareketleri yapın.(uzanma veya oturma pozisyonunda parmaklarınızı yukarı çekin,aşağı basın,ayağınızı içe ve dışa yuvarlayın)

Baldırdaki ağrılarınız geçene kadar ayakkabınızın için topukluk kullanın(topukluk uzun süre kullanılmamalı ve tek baldırda ağrı olsa bile dengesizlik oluşturmamak için her iki ayakta birden kullanılmalı)

BALDIR YIRTIĞINDA UZMAN TEDAVİ

Yaralanma sonrası hekimler anti-inflmatuar ve ibuprofen gibi ilaçlar reçete edebilirler.Eğer astım gibi solunum probleminiz carsa ibuprofen kullanmamalısınız.Yaralanmadan hemen sonra anti-inflamatuar ilaçların iyileşmeye zarar verebiliceğine dair bazı kanıtlar vardır.İyileşme sürecini etkilememek için bu ilaçları ilk 3 gün sonunda kullanmamalısınız.

Baldır zorlanması veya yırtığı sonrası fiziktedavide faklı modlarda elektroterapi ve ultrason kullanılabilir.Yaralanmanın ilk 3 gününde ultrason ağrı ve şişliği azaltmak için kullanılırken ,rehabilitasyonun sonraki aşamalarında doku içinde kan akışını uyaran mikro masaj etkisi sağlar.

Calf(baldır) masajı ilk 3 gün sonunda uygulanabilir.(uyarı:yaralanmadan sonraki ilk 3 gün kanamayı arttırabiliceğinden dolayı masaj yapmamalısınız.

Masajın faydaları  kan akımını uyararak kaslarda mikra germe sağlayarak,kas içindeki spazm(düğümlenmeleri) rahatlamasını sağlar.Rehabilitasyonun ilk haftası sonrasında masaj skar dokunun çözülmesini,yeni oluşan kas liflerinin hizalanmasına yardımcı olur.

Baldır kasının ağrısının,şişliğinin azalması ve tekrar yaralanmasını önlemek için kasın güçlendirilimesi esastır.

BALDIR YIRTIĞININ ÖNLENMESİ

 • Özellikle futbol,tenis gibi tekrarlı atlama ve yön değiştirmeyi içeren,uzun mesafe ve sprint sporcularda calf strain’i sık görülür.Eğer yapısal veya aktivite sonrası baldırların sıkılaşması zorlanma ve yırtılmaya karşı daha hassasstır.
 • Yüksek topuklu ayakkabılar baldır kaslarının zayıflamasına neden olarak yaralanma riskini arttırır.
 • Spora uygun ayakkabı kullanılmaması yük dağılımında sorunlara neden olarak calf yaralanma riskini arttırır.
 • Spor aktivitesinden sonra germe egzersizlerinin yapılmalı
 • Düzenli derin doku masajı yapılmalı
 • İç ve dış yan kas grubunun kuvvet eşitliği sağlanmalı,
 • Yapısal olarak sıkı calf kaslarına sahipseniz,uzun süreli germe ve gece splinti kullanmak,
 • Kasın uygun kuvvet ve uzunlukta olması yaralanmanın önlenmesinde alınacak temel önlemlerdir.

BALDIR ZORLANMASI,BALDIR YIRTIĞI TEDAVİSİ /CALF STRAİN’İ TEDAVİSİ

Calf yaralanmasında tedavinin amacı

 • ağrıyı azaltmak
 • esnekliği geri kazanmak
 • kuvveti geri kazanmaktır.

Calf zorlanması veya baldır ağrısında temel tedavi dinlenmektir.Dinlenme dokunun iyileşmesi için yeterli döngünün devam etmesini sağlar.Konservatif tedavi nazik ağrısız pasif germeleri,isometrikten başlanarak konsentrik egzersizlere ilerlemeyi sonraki aşamada(ağrı ve ödem geçtikten sonra)masaj ve elektroterapi uygulamalarını içerir. [4]

İlk tedavi ağrıyı,kanamayı,şişmeyi veya diğer komplikasyonları önlemeyi amaçlar.Bu nedenle ağrılı bölgeye buz,sıkı bandaj uygulaması inflamasyon,ağrı ve hücre metebolizmasının hızını yavaşlatmak için kullanılabilr.Eğer baldır yırtığı sonrası kanama şiddetliyse ilaç kullanımında dikkatli olunmalıdır(bazı ilaçlar kanamayı arttırıcı özelliğe sahip olabilir)

ilk 3 gün ağrısız pasif germelerin yapılması eklem hareket açıklığının korunmasında etklidir.İnflamasyon dönemi azaldıktan sonra (ilk 3 gün bazı durumlarda 6 gün) yüzeyel sıcak uygulamalaları kasların esnekliğini arttırıcı özelliğe sahiptir.[4]

En erken dönemde baldır ağrısında antagonist(tibialis anterior ve peroneallere ağrısız isotonic egzersizler yaptırmak yaralanmanın iyileşmesini hızlandırıcı etkiye sahiptir. [3]  Plantar flexorlerin esnekliğinin azalması direk ayak bileği dorsiflexionunu etkiliyeceğinden yürüyüşte bozukluklara neden olur.Bu yüzden düşük seviyede topuklu ayakkabılar giymek parmak topuk yürüyüşünü destekleyecektir(19)

Yaralanmadan 48 saat sonra buz ağrı kesici özelliğini kaybeder.Bu nedenle ağrı kesici etki sağlamak için kısa dalga diatermi kullanılabilir.Anormal şişme ve morarma varsa interfaransiyel akım uygulanmalıdır.48 saat sonraki amacımız ağrıyı azaltmak ve kas liflerini uyarmaktır.(3)

Ne zaman calf kasları ağrısız tamamen gerilebiliyorsa pasif germeden aktif germeye aynı zamanda diz flexionda aktif germelere başlanmalıdır(soleus için)Diz düzken germe gastrocnemius germe pozisyonudur(3)

Zorlanmanın şiddeti,bireysel iyileşme süresi göz önüne alınarak izometrik,izotonik,dinamik egzersizler kastaki gerilme direncini arttırmak için kullanılır.(2)Alternatif olarak (VT)vibration therapy(vibrasyon tedavisi) kullanılabilir. Özellikle yaralanma bölgesine,kas zorlanmalarına,kas tendon kavşağı yaralanmalarına ve trigger point uygulaması yapılabilen her yaralanmada vibrasyon tedavisi uygulanabilir.(4)

Broanbent ve ark. vibrasyon tedavisinin duyu reseptörlerini uyardığını,IL6 ve histamin gibi inflamatuar hormon ve hücrelerin azalttığını, kas kuvvetini,esnekliğini ve uzayabilirliğini arttırdığını belirtmişlerdir.(20)

Vibrasyon tedavisinden sonra zıplama ve koşma gibi aktivitelere izin verilmez

NAIDS ilaçlar 3-6 hafta arasında önerilmemelidir.(21)

Vibrasyon tedavisi ses dalgası ve eswt tedavilerine kıyasla daha avantajlı olduğu bildirilmiş ve sık sık uygulanabiliceği belirtilmiştir(21)

Zorlanma ve kas yırtılmasına bağlı ağrılar erken ve yeterli tedavi yapılmasına rağmen geçmeyebililir.Ağrının tamamen geçmesi için calf (baldır kasları)tamamen uzayabilir hale,kas kuvveti diğer ayakla aynı seviyeye,diz ve ayak bileği eklem hareket açıklıkları normale ve aşırı hassasiyetin kaybolması gerekir.(3)

CALF KASI GERME VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

CALF KASI AYRINTILI REHABİLİTASYON PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

CALF KASI KUVVET EGZERSİZLERİ İÇİN TIKLAYIN

CALF KASI PROPRIOCEPTION EGZERSİZLERİ İÇİN TIKLAYIN 

CALF KASI MİX EGZERSİZLERİ İÇİN TIKLAYIN 

kalf ağrısı tedavisi,calf strain tedavisi

Randevu ve İletişim

Uzman Spor Fizyoterapisti Muhammed Büyükdemir

Antalyaspor Futbol A Takım Fizyoterapisti

0543 517 73 84

Referanslar
 1. Kwak H-S, Han Y-M, Lee S-Y, Kim K-N, Chung GH. Diagnosis and Follow-up US Evaluation of Ruptures of the Medial Head of the Gastrocnemius (“Tennis Leg”). Korean Journal of Radiology. 2006;7(3):193-198.
 2. Bryan Dixon J. Gastrocnemius vs. soleus strain: how to differentiate and deal with calf muscle injuries. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2009;2(2):74-77
 3. Pedret C, Rodas G, Balius R, et al. Return to Play After Soleus Muscle Injuries. Orthopaedic Journal of Sports Medicine. 2015;3(7)
 4. Spina AA. The plantaris muscle: anatomy, injury, imaging, and treatment. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2007;51(3):158-165.
 5. Marc Roig Pull and Craig Ranson, Eccentric muscle actions: Implications for injury prevention and rehabilitation, Physical Therapy in Sport 8 (2007), no. 2, 88 – 97.
 6. Watura C, Harries W. Isolated tear of the tendon to the medial head of gastrocnemius presenting as a painless lump in the calf. BMJ Case Reports. 2009
 7. Flecca D, Tomei A, Ravazzolo N, Martinelli M, Giovagnorio F. US evaluation and diagnosis of rupture of the medial head of the gastrocnemius (tennis leg). Journal of Ultrasound. 2007;10(4):194-198.
 8. Bryan Dixon J. Gastrocnemius vs. soleus strain: how to differentiate and deal with calf muscle injuries. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2009;2(2):74-77. doi:10.1007/s12178-009-9045-8. [L1b]
 9. Nsitem V. Diagnosis and rehabilitation of gastrocnemius muscle tear: a case report. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2013;57(4):327-333.`
 10. Ellen, Mark I., Jeffrey L. Young, and James L. Sarni. “3. Knee and lower extremity injuries.” Archives of physical medicine and rehabilitation 80.5 (1999): S59-S67.
 11. Meininger, Alexander K., and Jason L. Koh. “Evaluation of the injured runner.” Clinics in sports medicine 31.2 (2012): 203-215.
 12. Knight CA., et al. (juni 2001). “Effect of Superficial Heat, Deep Heat, and Active Exercise Warm-up on the Extensibility of the Plantar Flexors.” Physical Therapy, Vol 81 (6), pp. 1206-1214.
 13. Nsitem V. Diagnosis and rehabilitation of gastrocnemius muscle tear: a case report. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2013;57(4):327-333.`
 14. Ellen, Mark I., Jeffrey L. Young, and James L. Sarni. “3. Knee and lower extremity injuries.” Archives of physical medicine and rehabilitation 80.5 (1999): S59-S67.
 15. Stager, Andrew, and Douglas Clement. “Popliteal artery entrapment syndrome.” Sports Medicine 28.1 (1999): 61-70.
 16. Flecca D, Tomei A, Ravazzolo N, Martinelli M, Giovagnorio F. US evaluation and diagnosis of rupture of the medial head of the gastrocnemius (tennis leg). Journal of Ultrasound. 2007;10(4):194-198
 17. Marc Roig Pull and Craig Ranson, Eccentric muscle actions: Implications for injury prevention and rehabilitation, Physical Therapy in Sport 8 (2007), no. 2, 88 – 97.
 18. Bryan Dixon J. Gastrocnemius vs. soleus strain: how to differentiate and deal with calf muscle injuries. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine. 2009;2(2):74-77.
 19. Bartholdy, Cecilie, et al. “Local and Systemic Changes in Pain Sensitivity After 4 Weeks of Calf Muscle Stretching in a Nonpainful Population: A Randomized Trial.” Pain Practice (2015).
 20. Broadbent, Suzanne, et al. “Vibration therapy reduces plasma IL6 and muscle soreness after downhill running.” British journal of sports medicine 44.12 (2010): 888-894.
 21. Saxena, Amol, Marie St Louis, and Magali Fournier. “Vibration and pressure wave therapy for calf strains: a proposed treatment.” Muscles, ligaments and tendons journal 3.2 (2013): 60.

Bunları da sevebilirsiniz

Calf (Baldır) Zorlanması” için 9 yorum

 1. Merhabalar, 2. seviye kalf yırtığı oluştu. Bugün itibariyle 17. gününü yaşıyorum. Daha önce olduğu gibi henüz yürüremiyorum ve bacağımı ancak sopa gibi kullanabiliyorum. Bacağımda morarma olmasa da şişlik devam ediyor. Bu durumda ne önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler.

 2. Merhabalar, 2. seviye kalf yırtığı oluştu. Bugün itibariyle 17. gününü yaşıyorum. Daha önce olduğu gibi henüz yürüremiyorum ve bacağımı ancak sopa gibi kullanabiliyorum. Bacağımda morarma olmasa da şişlik devam ediyor. Bu durumda ne önerirsiniz? Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba, dizinizde oluşan kanama ve ödemden kaynaklı ayak bileği hareketlerini yapamıyorsunuz. Bu nedenle ağrıyan bölgeye sıcak su torbası koymalı (15 dakika) ardından bölgeye yapılacak masaj ve bu sayfadaki egzersizlerden ağrınızı olmayan hareketleri yaparak iyileşmeyi sağlayabilirsiniz.bunları haftada enkaz 4 gün boyunca tatbik etmelisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir